Fönna

  Nanna Särkkä
  nanna.fonna@gmail.com
  050 520 8366

  Ikkunoiden entisöintiä perinteisin menetelmin. Myös koulutus- ja neuvontakäynnit.

  Renovering av gamla fönster med traditionella metoder. Också kurser och rådgivning.

  Toimialue | Verksamhetsområde::
  Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa. Tarpeen mukaan myös Kymenlaakso sekä Länsi-Lappi. / Huvudstadregionen och Nyland. Vid behov också Kymmenedalen och Västra Lapland.

  Postiosoite | Postadress:
  Linnankatu 5 A 5 / Slottsgatan 5 A 5
  00160 Helsinki / Helsingfors

  Verstaan osoite | Verkstadens adress:
  Nuuksio, Espoo / Noux, Esbo