Fönster-kliniken / Akkuna-klinikka

  Peter Hällsten
  peter.hallsten@elisanet.fi
  040 757 3384

  Restaurering av fönster (och dörrar).
  Mera omfattande projekt (höghus) i samarbete med föreningens övriga medlemmar.

  Ikkunoiden (ja ovien) restaurointi.
  Kerrostalokohteita yhteistyössä yhdistyksen jäsenien kanssa.

  Toimialue | Verksamhetsområde::
  Helsingfors med omnejd, Nylands län samt skärgårdsprojekt. / Helsinki ja lähi-ympäristö, Uudenmaan lääni sekä saaristokohteita.

  Postiosoite | Postadress:
  Kyösti Kallios väg 3 A 14 / Kyösti Kallion tie 3 A 14
  00570 Helsingfors / Helsinki

  Verstaan osoite | Verkstadens adress:
  Djurgårdsvägen 11 / Eläintarhantie 11
  00530 Helsingfors / Helsinki