Fönster Marina

  Marina Lindqvist
  fonster.marina@gmail.com

  Renovering och restaurering av fönster och dörrar.
  Ikkunoiden ja ovien kunnostaminen ja restaurointi.

  Toimialue | Verksamhetsområde::
  Verksam i Västra Nyland. / Toimin läntisellä Uudellamaalla.

  Postiosoite | Postadress:

  Verstaan osoite | Verkstadens adress:
  Borgbyvägen 5 / Borgbyntie 5
  10440 Bollsta