Varför renovera gamla fönster

Gamla hus är en del av vår gemensamma historia och de berättar om forna tider. Ett hus som har kvar gamla fönster och dörrar är en estetisk helhet. Ett dylikt hus bevarar också bäst sin värde.

Ett gammalt träfönster är på många sätt värdefullt: det är tillverkat av bästa möjliga råvaror, vilket gör att det är hållbart men som också  går att renovera. Vidare är ursprungliga fönster en väsentlig del av byggnadens anblick, husets byggnadhistoriska värde och vårt byggnadsarv.

Det kan hända att husägaren byter fönster men ångrar efteråt, många som söker ett gammalt hus skyr hus med nya fönster för  då har man redan gått miste en stor del av den gamla stämningen.

Låt inte den slitna  ytan vilseleda

Ett fönster med flera årtionden på nacken verkar vara i mycket sämre skick än det i verkligheten är. Man skall inte låta den slitna ytan bedra. Under ytan hittar man vanligen virke som är i mycket bra skick. Fönstrets ålder är ett bevis på dess kvalitet: om fönstret har klarat redan 60, 80 eller 100 år kommer det efter renovering att hålla också  60, 80 eller 100 år. Fönster som renoverats  med traditionella metoder och material är lätta att underhålla under de kommande årtionden.

Då det diskuteras gamla fönster är man ofta orolig för värme- eller energitap. Med rätta tätningsåtgärder kan man lätt få gamla fönster att fungera energimässigt tillfredställande och bli av med eventuell drag. Tätning är dessutom en åtgärd som är mycket mer lönsam än byte av fönster.

 
 
 
Kirjaudu sisään