Olika faser i fönsterrenovering

Med fönsterrenovering avses skötsel av gamla träfönster som renoveras med samma metoder och material som man använde då fönstret tillverkades.

Fönsterbågar renoveras i fönsterhantverkarens verkstad; vanligen renoveras endast karmar hos kunden. Det går bra att renovera fönster året om. Fönsteröppningar skyddas alltid  ändamålsmässigt under renoveringen.

Först görs en uppskattning om renoveringsbehov

Fönsterhantverkaren gör först en uppskattning och ger ett förslag av renoveringsåtgärder: vilka fönster är i behov av renovering, hur lönar det sig att renovera dem och i vilken ordning. Förslaget baserar sig på kundens önskemål, fönstrens skick samt byggnadens stil och tidsperiod. Möjliga rekommendationer från myndigheter (t.ex. i fråga om skyddade objekt som Museiverket övervakar) följs också noga. Fönsterhantverkaren levererar  kunden ett kostnadsförslag och kommer överens om tidtabellen för arbetet.

Fönsterhantverkaren går igenom bågens trä-, glas- och metalldelar

Fönsterhantverkaren börjar med att ta ur glasrutorna och beslagen. Gamla mållager avlägsnas. Efter det görs eventuella trälagningar, om träet har angripits av röta. Till de vanligaste trälagningar hör byte av dropplist och bågens bottenstycke.

Träet impregneras med linolja, det gör att träet blir mindre ömtåligt mot fukt. Glas fästes med glasningstråd och linoljekitt, glas som är sönder byts ut mot glas av samma kvalitet (ofta blåst- eller valsat glas). Fönsterbeslag, t.ex. hörnjärn, stängningsbeslag och gångjärn, som är av metall rengörs och skyddas mot rost samt målas. Bågen målas flera gånger med högklassig linoljefärg.

Ett fönster som man har tagit hand om är tätt, fungerande och lättskött

Fönster som har renoverats på gammalt vis är husets prydnad, de fungerar som de skall, är tätä och lätta att  underhålla.

Vid renovering granskas också att fönstret fungerar som det skall, går att öppna och stänga utan besvär. Också beslagens skick och fönstrets tätning gås igenom. Luftlagret mellan inner- och ytterfönster är en bra värmeisolering blott fönstren har tätats rätt. Då hålls värmen inne i huset, luften cirkulerar som den skall och fönstren blir inte immiga.

Skador på fönster beror närmast på väderlägsförhållanden och brist på regelbunden underhåll. Då fönstren är renoverade med traditionella metoder, är det lätt att ta hand om dem: behandling med linolja eller linoljevax med några års mellanrum sköter ytor målade med linoljefärg. Ny målning krävs om 5-10 år, beroende på vädersträck och väderförhållanden (jämför en skyddad gårdsplan i inlandet eller en strandstuga som vid öppet hav vänder sig rakt mot söder).

Efter utförd renovering får kunden skriftliga skötselråd för sina fönster.

 
 
 
Kirjaudu sisään