Det går att renovera fönster i etapper


Du kommer väl ihåg att det är möjligt att få hushållsavdrag för vissa renoveringskostnader (gäller för arbete på ort och ställe). Byggnadshistoriskt värdefulla objekt kan också få understöd t.ex. från Museiverket.

Det är också möjligt att fördela renoveringskostnader på flera år. Fönsterrenoveringen kan omfatta t.ex. ett rum  i sänder. Detta är ofta förnuftigt, eftersom det är vanligt att fönstren på olika sidor av huset föråldras i varierande takt. På den soliga sydsidan är fönstren i behov av renovering mycket tidigare än fönstren på den skuggiga norrsidan. Arbetskostnader kan minskas också genom att utföra en del av arbetet (t.ex. underhåll av karmar) själv. Behöver du hjälp ger fönsterhantverkaren gärna råd.

 
 
 
Kirjaudu sisään