Ikkunaverstas Pelargonia / Fönsterverkstad Pelargonia

  Mari Kuusisto
  mari.kuusisto@ikkunaverstaspelargonia.com
  https://ikkunaverstaspelargonia.com
  040 416 5133

  Vanhojen ovien ja ikkunoiden kunnostusta menneiltä sukupolvilta tuleville: eletty elämä yhdistettynä alkuperäiseen kauneuteen toimintakyvystä tai kestävyydestä tinkimättä. Kunnostan käsityönä, perinteisin menetelmin ja pellavaöljypohjaisilla materiaaleilla tehden ikkunoista huollettavia.

  Renovering av gamla fönster och dörrar från gågna generationer till framtida: levt liv tillsammans med deras ursprungliga skönhet, funktionalitet och hållbarhet bevarat. Jag renoverar som hantverk med tradiotionella metoder och linoljebaserade material som gör fönstren underhållbara.

  Toimialue | Verksamhetsområde::
  Pohjanmaan maakunta. Etelä- tai Keski-Pohjanmaan alueelta sopimuksen mukaan. / Österbotten. Sydösterbotten och Mellersta Österbotten enligt överenskommelse.

  Postiosoite | Postadress:

  Verstaan osoite | Verkstadens adress:
  Björköntie 673 / Björkövägen 673
  65870 Björköby