Verkstaden Stormhake

  Monica Carlsson-Sandroos
  monica.carlsson@stormhake.inet.fi
  040 720 7246

  Ikkunoiden ja ovien restaurointia perinteisin menetelmin ja materiaalein.

  Restaurering av fönster och dörrar med traditionella metoder och material.

  Toimialue | Verksamhetsområde::
  Kirkkonummi, Espoo, Inkoo, Uudenmaan saaristo, Vantaa, Helsinki ja koko Uudenmaan lääni. / Kyrkslätt, Esbo, Ingå, Nylands skärgård, Vanda, Helsingfors och hela Nylandslän.

  Postiosoite | Postadress:

  Verstaan osoite | Verkstadens adress:
  Volsintie 767 / Volsvägen 767
  02550 Evitskog