Verkstaden Stormhake

Monica Carlsson-Sandroos
monica.carlsson@stormhake.inet.fi
040 720 7246

Ikkunoiden ja ovien restaurointia perinteisin menetelmin ja materiaalein.

Restaurering av fönster och dörrar med traditionella metoder och material.

Toimialue | Verksamhetsområde::
Kirkkonummi, Espoo, Inkoo, Uudenmaan saaristo, Vantaa, Helsinki ja koko Uudenmaan lääni. / Kyrkslätt, Esbo, Ingå, Nylands skärgård, Vanda, Helsingfors och hela Nylandslän.

Postiosoite | Postadress:

Verstaan osoite | Verkstadens adress:
Volsintie 767 / Volsvägen 767
02550 Evitskog

 
 
 
Kirjaudu sisään