Fönster Marina

Marina Lindqvist
fonster.marina@gmail.com

Renovering och restaurering av fönster och dörrar.
Ikkunoiden ja ovien kunnostaminen ja restaurointi.

Toimialue | Verksamhetsområde::
Verksam i Västra Nyland. / Toimin läntisellä Uudellamaalla.

Postiosoite | Postadress:

Verstaan osoite | Verkstadens adress:
Järnvägsgatan 15 / Rautatienkatu 15
10600 Ekenäs / Tammisaari

 
 
 
Kirjaudu sisään